20 bin emekli bankacı SGK`ya karşı

20 bin emekli bankacı SGK`ya karşı

20.11.2009 | Elif Batu Yener | Haber EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BAŞKAN          : YILDIZ TENGİZ (AKBANK E.D.BŞK) BAŞKAN YRD : ERKAN KERİMOĞLU (YAPI VE KREDİ BANKASI E.D.BŞK.) BAŞKAN YRD : YAKUP OKATAN (VAKIFBANK E.D. BŞK.) BAŞKAN YRD : İLHAN TÜRKMEN (ŞEKERBANK E.D.BŞK) ÜYE                 : ALİ AKYÜZ (ANADOLU-EMLAK M.VE EM.D.BŞK) ÜYE                 : YAKUP IŞIKSALAN (DIŞBANK E.D.BŞK) BANKA SANDIKLARI İÇİN ...

Devamı

DUYURU

Değerli Arkadaşlarımız,

Ana sandık olan Sigorta Sandığının prim alacağı ile ilgili yaptığımız ikinci girişimimizi de yine, Derneğimizin web sayfasında yayınlıyoruz. Bu belgeler incelendiğinde 160-170 Milyon TL. civarında vakfın prim alacağını 31.611.348.17 TL. karşılığında Yönetim tarafından ibra edildiği, 140 Milyon civarında prim alacağından ise feragat edildiği açıkça görülmektedir. Yani Yönetim, 24.09.2005 tarihinde 18.457.939.00 TL. gecikme faizsiz net alacağı, 31.12.2013 tarihinde (11 yıl sonra) 31.611.348.17 TL. karşılığında ibra etmiştir.

5510 sayılı Kanunun 89. Maddesinde görüldüğü üzere prim alacağından feragat etme yetkisi Bakanlar Kurulunda bile yoktur. 6283 sayılı intibak Kanunundan doğan ve vakfa maliyeti yılda 5.5 Milyon TL. olan ve türlü bahanelerle bizi mahkemelerde süründürüp, vakfın aktüeryal durumu bahanesiyle insanların hakları verilmezken, hangi akla hizmet bu alacaktan vazgeçtiniz.

5510 sayılı Kanununa göre banka sandık vakıflarının SGK’na geçmesi ile ilgili yasa yürürlükte olmasına rağmen geçiş, pek mümkün görülmemektedir. Geçme işi gerçekleşse bile, sağlıkta büyük kayıplarımıza karşın mevcut aldığımız emekli aylıklarından kaybımız olmayacaktır. Ancak,  ilerde sahip değişikliği olursa ve banka sahibinin aktüeryal açık nedeniyle SGK’na geçilmesini istemesi halinde veya Allah korusun başka sebepler nedeniyle, bu geçişlerin nasıl olacağı ise belli değildir. Bu halde, SGK’nun insafına kalmaktadır. Kazanılmış hakları kaybettiğimiz taktirde kısa zamanda  geri alınması Türkiye şartlarında çok zor olduğunu yaşayarak biliyoruz. Eğer, Vakfın mali durumu iyi ve aktüeryal açığı yoksa, her halükarda bir sorun olmayacaktır. Bu nedenle, bu alacağımızdan asla vazgeçemeyiz. Banka Yönetimine vakıflarımız hakimken bu ibra protokolünden derhal vazgeçilmelidir. Çünkü, bu protokolle vakfın nakit kaynakları bitirilmekte, aktüeryal durumu tamamen bozulmakta ve artık banka kaynaklarına muhtaç hale getirilmektedir. Vakfımız bu kaynağını kaybetmediği taktirde banka kaynağına asla muhtaç olmayacaktır.

Sigorta ve Munzam sandıklardaki gerçekleri, gerekçeleri ile açıkladık. Yönetimlere karşı, hep birlikte hakkımızı aramamız şarttır. Şimdi tam birlik olma zamanıdır. Bu durumları kabullenmemizin sosyal haklarımız bakımından maliyetinin çok yüksel olacağı konusunda hiç şüphemiz yoktur.  Bu alacaktan dünde vazgeçmedik, bugünde  asla vazgeçmeyiz.

Tüm sorunlarımızı görüşmek için, 28.11.2015 cumartesi günü saat 13.00 de Kurtuluş Parkı Vedat Dalokay Nikah Salonunda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Arkadaşlarımızın bu toplantıya katılmalarını bekliyoruz.

Sizleri, hakkınızı aramanız suretiyle bize destek vermeye çağırıyoruz.

Şekerbank T.A.Ş. Emeklileri Derneği

Başkan Yard.           Başkan

Ali MOCAN       İlhan TÜRKMEN

Vakıflar Genel Müdürlüğü Başvurusu

Açmak İçi Lütfen TIKLAYINIZ

SGK Duyuru

sgk_duyuru.png